Termeni și Condiții

Prezentul contract se aplică între dvs., Utilizatorul acestui site și SC. Micul Mare Gigant SRL, cu sediul social în Bucureşti, B-Dul Decebal 12, bl S7, sc 1, ap 15, camera 1, CUI RO36435340, administratorul acestui site www.cecitesc.ro (denumit în continuare „Preț Carte", „noi”, „al nostru”). Se consideră că acordul dvs. de a respecta și de a vă supune acestor termeni și condiții are loc la prima utilizare a site-ului. În cazul în care nu sunteți de acord să vă supuneți acestor termeni și condiții, trebuie să încetați imediat utilizarea site-ului.

 1. Acceptare
  1. Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni și condiții, politica noastră de confidențialitate și toți termenii suplimentari aplicabili (colectiv, „termenii”), deoarece conțin termeni și condiții care au impact asupra drepturilor, obligațiilor și căilor de atac pe care le aveți în legătură cu utilizarea serviciilor și a conținutului.
  2. Accesul și utilizarea serviciilor de către dvs. sunt condiționate de acceptarea și respectarea de către dvs. a tuturor condițiilor aplicabile.
  3. Ne rezervăm dreptul de a modifica acești termeni în orice moment.
  4. Prin accesarea, navigarea și/sau utilizarea serviciilor ulterior publicării unor actualizări ale acestor condiții, sunteți de acord să vă supuneți condițiilor actualizate.
  5. În cazul în care nu respectați Termenii, accesul dvs. la Servicii poate fi suspendat sau reziliat și sunteți pasibil de sancțiuni civile și penale.
 2. Condiții generale
  1. Nu garantăm acuratețea, integralitatea, valabilitatea sau actualitatea informațiilor pe care le afișăm.
  2. Efectuăm modificări importante ale acestor termeni și condiții periodic, vă putem notifica fie prin afișarea în mod vizibil a unei notificări cu privire la astfel de modificări, fie prin comunicare prin e-mail.
  3. Licența pentru site vă este acordată pe o bază limitată, neexclusivă, netransferabilă, fără drept de sublicență, doar pentru a fi utilizat în legătură cu Serviciul pentru uzul dvs. privat, personal și necomercial, sub rezerva tuturor termenilor și condițiilor din prezentul Acord, conform prevederilor aplicabile Serviciului.
 3. Licența pentru utilizarea site-ului
  1. Vă putem furniza anumite informații ca urmare a utilizării de către dvs. a site-ului sau a Serviciilor. Informațiile respective pot include, fără limitare la documentație, date sau informații dezvoltate de noi și alte materiale care vă pot ajuta în utilizarea site-ului sau a Serviciilor (denumite „Materialele” noastre).
  2. Sub rezerva prezentului Acord, vă acordăm o licență neexclusivă, limitată, netransferabilă și revocabilă pentru a utiliza Materialele noastre numai în legătură cu utilizarea de către dvs. a site-ului și a Serviciilor. Materialele noastre nu pot fi folosite în niciun alt scop, iar această licență expiră la încetarea utilizării de către dvs. a site-ului sau a Serviciilor sau la rezilierea prezentului Acord.
 4. Conținutul utilizatorului
  1. Site-ul vă permite să trimiteți mesaje („Conținut”) etc., însă dvs. aveți responsabilitatea exclusivă pentru conținutul pe care îl furnizați.
  2. Atunci când partajați și trimiteți conținut pe site, vă rugăm să nu partajați și să trimiteți conținut care:
   1. conține limbaj sau expresii nepoliticoase, profane, abuzive, rasiste sau care incită la ură, texte, fotografii sau ilustrații pornografice sau de prost gust, atacuri instigatoare de natură personală, rasială sau religioasă.
   2.  este defăimător, amenințător, denigrator, extrem de instigator, fals, înșelător, fraudulos, inexact, nedrept, conține exagerări sau afirmații nefondate.
   3. încalcă drepturile de confidențialitate ale unei terțe părți, este excesiv de dăunător sau ofensatoar pentru orice persoană fizică sau comunitate.
   4. discriminează pe motive legate de rasă, religie, origine națională, sex, vârstă, stare civilă, orientare sexuală sau dizabilitate, sau face referire la aceste aspecte în orice manieră interzisă de lege.
   5. încalcă sau încurajează în mod necorespunzător încălcarea oricărei legi, reguli, reglementări sau ordonanțe.
   6. trimite mesaje repetate și/sau face comentarii depreciative sau jignitoare cu referire la o altă persoană sau repetă același mesaj în mai multe e-mailuri sau subiecte.
  3. Orice conținut transmis care include, dar nu se limitează la următoarele va fi refuzat. În cazul în care apar încălcări repetate, ne rezervăm dreptul de a anula accesul utilizatorului la site fără o notificare prealabilă.
 5. Proprietatea intelectuală
  1. Acceptați că site-ul și toate Serviciile furnizate de noi sunt proprietatea Preț Carte, inclusiv toate drepturile de autor, mărcile comerciale, secretele comerciale, brevetele și alte proprietăți intelectuale („PI"). Acceptați faptul că deținem toate drepturile, titlurile și interesele legate de PI și că nu veți utiliza PI în scopuri ilegale sau care încalcă drepturile de proprietate intelectuală. Acceptați să nu reproduceți sau să distribuiți în niciun fel PI a noastră, inclusiv în format electronic sau prin înregistrarea unor noi mărci comerciale, denumiri comerciale, mărci de servicii sau Uniform Resource Locators (URL-uri), fără permisiunea scrisă expresă din partea noastră.
  2. Pentru a vă pune la dispoziție site-ul și Serviciile, ne acordați prin prezenta o licență gratuită, neexclusivă, la nivel global pentru a copia, afișa, utiliza, difuza, transmite și realiza lucrări derivate din orice conținut pe care îl publicați, încărcați sau îl puneți la dispoziție pe site. Nu pretindem niciun drept de proprietate suplimentar asupra Conținutului dvs.
 6. Obligațiile utilizatorului
  1. În scopul legislației aplicabile privind protecția datelor, vom prelucra toate datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate.
  2. Acceptați faptul că, în cazul în care ne-ați furnizat date cu caracter personal referitoare la o terță parte.
   1. dispuneți de toate aprobările și notificările corespunzătoare necesare pentru permiterea transferului legal al acestor date cu caracter personal către noi; și
   2. că ați adus la cunoștința acestei terțe părți Politica noastră de confidențialitate.
  3. Acceptați să ne despăgubiți în legătură cu toate și oricare dintre responsabilitățile, penalitățile, amenzile, despăgubirile sau costurile care decurg din nerespectarea acestor cerințe de către dvs.
 7. Utilizarea acceptabilă
  1. Acceptați să nu utilizați site-ul sau Serviciile în scopuri ilegale sau în orice scop interzis prin prezenta clauză. Acceptați să nu utilizați site-ul sau Serviciile în niciun mod care ar putea afecta site-ul, Serviciile sau activitatea generală a Preț Carte.
  2. De asemenea, acceptați să nu folosiți site-ul sau Serviciile:
   1. Pentru a hărțui, abuza sau amenința alte persoane sau pentru a încălca în alt mod drepturile legitime ale oricărei persoane.
   2. Pentru a încălca oricare dintre drepturile noastre de proprietate intelectuală sau ale oricărei terțe părți.
   3. Pentru a încărca sau disemina în alt mod viruși informatici sau alte programe care pot afecta proprietatea altei persoane.
   4. Pentru a comite orice fraudă.
   5. Pentru a publica sau distribui orice material obscen sau defăimător.
   6. Pentru a publica sau distribui orice material care incită la violență, ură sau discriminare față de orice grup.
   7. Pentru a colecta în mod ilegal informații despre alte persoane.
 8. Asumarea riscului
  1. Site-ul și Serviciile sunt furnizate doar în scopuri de comunicare. Confirmați și acceptați faptul că orice informație postată pe site-ul nostru nu este considerată a fi consultanță juridică, medicală sau financiară și că între dvs. și noi nu a fost creată nicio relație fiduciară. De asemenea, sunteți de acord că achiziționarea de către dvs. a oricăruia dintre serviciile de pe site se face pe propriul dvs. risc. Nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere pentru consilierea sau alte informații oferite pe site-ul web.
 9. Ingineria inversă și securitatea
  1. Acceptați să nu întreprindeți niciuna dintre următoarele acțiuni:
   1. să faceți inginerie inversă sau să încercați să faceți inginerie inversă sau să dezasamblați orice cod sau software din sau de pe site sau din Servicii.
   2. să încălcați securitatea site-ului sau a Serviciilor prin orice acces neautorizat, eludarea criptării sau a altor instrumente de securitate, extragerea de date sau interferența cu orice gazdă, utilizator sau rețea.
 10. Compensare
  1. Acceptați să ne protejați și să ne despăgubiți pe noi și pe oricare dintre afiliații noștri (dacă este cazul) și să ne exonerați de orice pretenții și revendicări legale, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților, care ar putea decurge din sau au legătură cu utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a site-ului sau a Serviciilor, încălcarea de către dvs. a prezentului acord sau comportamentul sau acțiunile dvs. Acceptați faptul că vom putea selecta consilierii săi juridici și vom putea participa la apărarea sa, dacă dorim.
 11. Exonerarea de responsabilitate
  1. Înțelegeți și acceptați faptul că noi:
   1. nu garantăm acuratețea, caracterul complet, validitatea sau actualitatea informațiilor afișate de noi sau de terțe părți;
   2. și nu vom fi responsabili pentru niciun material publicat de noi sau de terțe părți.
  2. Vă veți folosi raționamentul, prudența și bunul simț în evaluarea oricăror metode sau oferte potențiale și a oricăror informații furnizate de noi sau de orice terță parte.
  3. De asemenea, nu vom fi răspunzători pentru pierderile sau pagubele directe, indirecte sau orice altă formă de pierdere sau daune care pot fi suferite de un utilizator care utilizează site-ul Preț Carte, inclusiv pierderea de date sau informații sau orice alt tip de pierdere sau pagubă financiară sau fizică.
  4. În niciun caz nici Preț Carte, nici Proprietarul, directorii, angajații, partenerii, reprezentanții, agenții, furnizorii sau afiliații săi, nu vor fi responsabili pentru niciun fel de costuri indirecte, accidentale, speciale, întâmplătoare sau exemplare, inclusiv, dar fără limitare la pierderi de venituri, cifre, utilizare, fond comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din:
   1. utilizarea sau accesarea de către dvs. a Serviciului sau de imposibilitatea de a accesa sau utiliza Serviciul;
   2. orice conținut obținut prin intermediul Serviciului; și
   3. accesul ilegal, utilizarea sau modificarea ilegală a transmisiunilor sau conținutului dvs., indiferent dacă este sau nu bazată pe garanție, acord, eroare internă (inclusiv neglijență) sau orice alt concept juridic, indiferent dacă am fost sau nu conștienți de posibilitatea unor astfel de prejudicii și chiar dacă remedierea prevăzută în prezentul document se dovedește a fi inutilă în ceea ce privește scopul său important.
 12. Politica privind spam-ul
  1. Este strict interzis să utilizați site-ul sau oricare dintre Serviciile noastre pentru activități ilegale de spam, inclusiv colectarea de adrese de e-mail și informații personale de la alte persoane sau trimiterea de e-mailuri comerciale în masă.
 13. Linkuri și conținut de la terțe părți
  1. Ocazional, putem posta linkuri către site-uri sau alte servicii ale unor terțe părți. Acceptați faptul că nu suntem responsabili pentru nicio pierdere sau prejudiciu cauzate de utilizarea de către dvs. a oricăror servicii terțe legate de sau de pe site-ul nostru.
 14. Modificare și variație
  1. Putem, periodic și în orice moment, fără a vă anunța, să modificăm acest Acord. Acceptați că avem dreptul de a modifica acest Acord sau de a revizui orice element din cuprinsul acestuia. De asemenea, acceptați faptul că toate modificările aduse prezentului Acord intră în vigoare imediat după postarea pe site și că modificările sau variațiile vor înlocui orice versiune anterioară a prezentului Acord, cu excepția cazului în care versiunile anterioare sunt menționate sau încorporate în mod specific în cea mai recentă modificare sau variație a prezentului Acord.
 15. Întreruperi ale Serviciilor
  1. Poate fi necesară întreruperea accesului dvs. la site pentru a efectua servicii de mentenanță sau de urgență, în mod programat sau neprogramat. Acceptați faptul că accesul dvs. la site poate fi afectat de întreruperi neprevăzute sau neprogramate, indiferent de motiv, dar că nu vom avea nicio răspundere pentru orice daune sau pierderi cauzate din cauza unor astfel de întreruperi.
 16. Durata, rezilierea și suspendarea
  1. Putem rezilia prezentul Acord cu dvs. în orice moment și din orice motiv, cu sau fără justificare. Ne rezervăm în mod specific dreptul de a rezilia acest Acord în cazul în care încălcați oricare dintre condițiile descrise în acest document, inclusiv, fără limitare la încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale noastre sau ale unei terțe părți, nerespectarea legilor aplicabile sau a altor obligații legale și/sau publicarea sau distribuirea de materiale ilegale. La încetarea prezentului Acord, toate prevederile care, prin natura lor, ar trebui să fie aplicabile și după încetare rămân în vigoare.
 17. Nu există garanții
  1. Acceptați faptul că utilizarea de către dvs. a site-ului și a Serviciilor are loc pe propriul dvs. risc și că orice Servicii furnizate de noi sunt furnizate „ca atare". Prin prezentul, declinăm în mod expres orice garanție expresă sau implicită de orice fel, inclusiv, dar fără limitare la garanția implicită de adecvare la un anumit scop și garanția implicită de vandabilitate. Nu oferim nicio garanție că site-ul sau Serviciile vor corespunde nevoilor dvs. sau că site-ul sau Serviciile vor fi neîntrerupte, lipsite de erori sau sigure. De asemenea, nu oferim nicio garanție cu privire la fiabilitatea sau acuratețea informațiilor de pe site sau obținute prin intermediul Serviciilor. Acceptați că orice prejudiciu care vă poate afecta prin intermediul sistemului dvs. informatic sau din cauza pierderii datelor dvs. ca urmare a utilizării de către dvs. a site-ului sau a Serviciilor este responsabilitatea dvs. exclusivă și că noi nu suntem responsabili pentru astfel de prejudicii sau pierderi.
 18. Limitarea răspunderii
  1. Nu răspundem pentru niciun fel de prejudicii care ar putea apărea din cauza utilizării de către dvs. a site-ului sau a Serviciilor, în cea mai mare măsură permisă de lege. Prezenta secțiune se aplică oricăror revendicări din partea dvs., inclusiv, dar fără limitare la pierderi de profit sau venituri, pagube indirecte sau punitive, neglijență, răspundere strictă, fraudă sau delicte de orice fel.
 19. Divulgarea afilierii
  1. Preț Carte utilizează programe de afiliere pentru a ajuta la susținerea și monetizarea site-ului nostru, ceea ce înseamnă că atunci când accesați link-uri către diverse site-uri comerciale pe care le prezentăm pe paginile noastre și faceți o achiziție, acest lucru poate rezulta într-un comision care este creditat site-ului nostru.
  2. Preț Carte nu își asumă responsabilitatea pentru produsele achiziționate din afara www.cecitesc.ro
 20. Rezumatele cărților
  1. Conținutul Rezumate cărți de pe acest site a fost creat cu maximă atenție. Totuși, Preț Carte nu garantează acuratețea și actualitatea Rezumate cărți puse la dispoziție în mod liber și gratuit. Doar consultarea conținutului Rezumate cărți nu stabilește nicio relație contractuală între Autor și Cititor; în acest sens, nu există intenția Preț Carte de a se angaja legal și nu se asumă nicio responsabilitate pentru Rezumate cărți.
  2. De asemenea, Preț Carte declină orice responsabilitate pentru orice răspundere și prejudiciu adus dvs. sau altor persoane, ca urmare a accesării, utilizării sau încrederii dvs. în rezumatele de cărți publicate de Preț Carte.
 21. Prevederi generale
  1. Prezentul Acord constituie întreaga înțelegere dintre Părți cu privire la orice utilizare a acestui site.  Prezentul Acord înlocuiește și înlătură toate acordurile sau înțelegerile anterioare sau actuale, scrise sau verbale, cu privire la utilizarea acestui site.
  2. Prezentul Acord sau drepturile acordate în temeiul acestuia nu pot fi cesionate, vândute, închiriate sau transferate în alt mod, integral sau parțial, de către dvs. În cazul în care prezentul Acord sau drepturile acordate în temeiul acestuia sunt cesionate, vândute, închiriate sau transferate în alt mod de către noi, drepturile și obligațiile Preț Carte vor fi obligatorii și se vor aplica oricăror cesionari, administratori, succesori și executori judecătorești.
  3. În cazul în care o instanță de judecată sau un arbitru competent consideră că o parte sau o parte secundară a prezentului Acord nu este valabilă sau nu poate fi pusă în aplicare, celelalte părți și părți secundare vor fi puse în aplicare în cea mai mare măsură posibilă. În astfel de condiții, restul prezentului Acord continuă să fie în vigoare.
  4. În cazul în care nu reușim să punem în aplicare orice prevedere a acestui Acord, acest lucru nu va constitui o renunțare la orice aplicare viitoare a respectivei prevederi sau a oricărei alte prevederi. Renunțarea la orice parte sau parte secundară a prezentului Acord nu va constitui o renunțare la orice altă parte sau parte secundară.
  5. Titlurile părților și părților secundare din prezentul Acord au doar o funcție de facilitare și organizare. Titlurile nu afectează semnificația niciunei prevederi a prezentului Acord.
  6. Prin prezentul Acord nu s-a creat nicio formă de reprezentare, parteneriat sau asociere în participațiune între Părți.  Niciuna dintre Părți nu are autoritatea de a o obliga pe cealaltă față de terțe părți. 
  7. Nu suntem responsabili pentru nicio neexecutare cauzată ca urmare a unor motive care nu pot fi controlate în mod rezonabil, inclusiv, dar fără limitare la dezastre naturale, acțiuni ale autorităților civile, acțiuni ale autorităților militare, revolte, embargouri, catastrofe naturale și calamități naturale, precum și alte acțiuni care pot fi cauzate de circumstanțe neprevăzute.
  8. Condițiile prezentului document vor fi guvernate de și interpretate conform legilor din România, fără a se aplica principiile de conflict de legi. Instanțele din România vor deține jurisdicția exclusivă asupra oricărui litigiu care rezultă din utilizarea site-ului.