Prelucrarea datelor cu caracter personal

Vă mulțumim pentru interesul acordat Preț Carte, site-ului nostru și prezentei Politici de confidențialitate! La Preț Carte, abordăm foarte serios protecția datelor dvs. cu caracter personal.

Prezenta politică de confidențialitate descrie modul în care noi, operatorul de date SC. Micul Mare Gigant SRL, cu sediul social în Bucureşti, B-Dul Decebal 12, bl S7, sc 1, ap 15, camera 1, CUI RO36435340 (denumit în continuare „Preț Carte", „noi”, „al nostru”) colectăm, stocăm și prelucrăm informații despre vizitatorii persoane fizice ai site-ului nostru.

SC. Micul Mare Gigant SRL este înregistrată în Registrul de evidenţă a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 25844.

Prezenta Politică de confidențialitate se aplică doar site-ului nostru, www.cecitesc.ro și nu se aplică site-urilor conectate, care nu ne aparțin și asupra cărora nu avem control.

Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la circumstanțe personale sau materiale care se referă la o persoană fizică identificată sau care poate fi identificată. Acestea includ, de exemplu, numele dvs., data nașterii, adresa de e-mail, adresa de corespondență sau numărul de telefon, precum și identificatorii online, precum adresa IP. În schimb, informațiile de natură generală care nu pot fi folosite pentru a vă determina identitatea nu sunt date cu caracter personal. Acestea includ, de exemplu, numărul de utilizatori ai unui site.

Angajamentul față de protecția datelor

În principiu, vom utiliza datele dvs. cu caracter personal doar în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor, în special cu Legea nr. 190/2018 din România („Legea de punere în aplicare a RGPD"), Regulamentul general privind protecția datelor („RGPD”) și doar așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

Ne rezervăm însă dreptul de a utiliza aceste date în scopuri suplimentare, în măsura în care acest lucru este permis sau impus prin lege sau este necesar pentru a sprijini anchetele legale sau penale. În acest caz, vă vom informa din nou cu privire la această prelucrare suplimentară a datelor, în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege, și vom obține consimțământul dvs.

În următoarele secțiuni explicăm în ce situații și în ce mod prelucrăm datele cu caracter personal care vă privesc atunci când vizitați site-ul nostru.

Scopurile prelucrării și temeiul juridic

Colectăm, prelucrăm și utilizăm datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal poate avea la bază următoarele temeiuri legale:

Drepturile persoanei vizate

Aveți o serie de drepturi; aceste drepturi sunt standardizate în RGPD și includ:

Drepturile de mai sus pot fi limitate pentru anumite circumstanțe, de exemplu, în cazul în care îndeplinirea cererii dvs. ar divulga date cu caracter personal despre o altă persoană, dacă ne solicitați să ștergem informații pe care suntem obligați să le deținem prin lege sau dacă avem interese legitime și incontestabile de a le păstra.

Vă vom anunța dacă acesta este cazul și vom utiliza informațiile dvs. doar în aceste scopuri. De asemenea, este posibil să nu puteți continua să utilizați serviciile noastre dacă doriți să încetăm prelucrarea datelor dvs. personale.

Vă rugăm să ne contactați în orice moment pentru întrebări și sugestii privind protecția datelor și pentru a vă exercita drepturile în calitate de persoană vizată.

Vă încurajăm să ne contactați dacă aveți orice îngrijorare cu privire la modul în care colectăm sau utilizăm datele dvs. personale. Totuși, aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere direct la Comisia Națională pentru Protecția Datelor, ale cărei date de contact sunt următoarele:

Actualizarea informațiilor dvs.

În cazul în care considerați că informațiile pe care le deținem despre dvs. sunt incorecte sau că nu mai avem dreptul să le utilizăm și doriți să solicitați rectificarea, ștergerea sau să vă opuneți prelucrării acestora, vă rugăm să ne contactați. Pentru protecția dvs. și a tuturor utilizatorilor noștri, este posibil să vă solicităm o dovadă de identitate înainte de a vă răspunde la solicitările de mai sus.

Rețineți că putem respinge solicitările din anumite motive, inclusiv dacă solicitarea este ilegală sau dacă poate încălca secrete comerciale sau proprietatea intelectuală sau viața privată a unui alt utilizator. De asemenea, este posibil să nu putem răspunde anumitor solicitări de opoziție la prelucrarea datelor cu caracter personal, în special în cazul în care astfel de solicitări nu ne-ar permite să vă mai furnizăm serviciile noastre.

Scopurile utilizării datelor cu caracter personal și temeiul juridic

a) Colectarea datelor de acces și a fișierelor jurnal

Colectăm date cu privire la fiecare accesare a site-ului nostru în baza interesului nostru legitim. Datele de acces includ numele site-ului accesat, fișierul, data și ora accesării, cantitatea de date transferate, notificarea de accesare cu succes, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare al utilizatorului, URL-ul de referință (pagina vizitată anterior), adresa IP și providerul solicitant.

Informațiile din fișierele jurnal sunt stocate din motive de securitate (de exemplu, pentru clarificarea abuzurilor sau a fraudelor) timp de maximum 7 zile după care sunt șterse. Datele a căror stocare ulterioară este necesară în scopuri probatorii sunt exceptate de la ștergere până la clarificarea definitivă a incidentului respectiv.

b) Module cookie și tehnologii similare

Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal cu ajutorul modulelor cookie și al tehnologiilor similare pe site-ul nostru, vă rugăm să consultați Politica noastră privind modulele cookie, care face parte din această politică de confidențialitate. Temeiul legal pentru utilizarea modulelor cookie este interesul nostru legitim sau consimțământul dvs. atunci când sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie de analiză și de performanță, așa cum se explică mai detaliat în politica noastră privind modulele cookie.

Atunci când ne contactați, datele dumneavoastră sunt prelucrate în scopul gestionării solicitării și al procesării acesteia și pot include numele și prenumele dvs. complet, adresa de e-mail și alte detalii de contact, dacă sunt furnizate. Informațiile dvs. pot fi stocate într-un sistem de gestionare a relațiilor cu clienții sau într-un sistem de interogare comparabil. Ștergem solicitările de informații dacă acestea nu mai sunt necesare. Revizuim necesitatea la fiecare doi ani; de asemenea, se aplică obligațiile legale de arhivare. Temeiul legal pentru prelucrare îl reprezintă interesul nostru legitim și furnizarea de măsuri precontractuale sau contractuale.

Stocarea și păstrarea

Datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate de către noi doar pe durata necesară pentru atingerea scopurilor pentru care au fost colectate sau - în cazul în care există perioade legale de păstrare care depășesc această perioadă și pe durata perioadei de păstrare prevăzute de lege (de regulă 10 ani). Ulterior, vom șterge datele dvs. personale. Datele dvs. sunt stocate peste această perioadă doar în câteva cazuri excepționale, de exemplu, în cazul în care stocarea este necesară în legătură cu executarea și apărarea împotriva unor acțiuni în justiție împotriva noastră.

Transferul datelor cu caracter personal

Preț Carte nu va divulga sau distribui în alt mod datele dvs. cu caracter personal către terțe părți, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru prestarea serviciilor noastre, pentru care v-ați exprimat acordul cu privire la divulgare sau dacă divulgarea datelor este permisă de prevederile legale relevante.

Preț Carte are dreptul de a externaliza prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, în întregime sau parțial, către furnizori de servicii externi care acționează în calitate de operatori pentru Preț Carte în conformitate cu art. 4 nr. 8 din RGPD în cadrul prevederilor privind protecția datelor. Furnizorii externi de servicii ne susțin, de exemplu, în ceea ce privește funcționarea tehnică și asistența tehnică a site-ului, gestionarea datelor, furnizarea și executarea serviciilor, marketingul, precum și punerea în aplicare și îndeplinirea obligațiilor de raportare.

Furnizorii de servicii mandatați de Preț Carte prelucrează datele dvs. exclusiv în conformitate cu instrucțiunile noastre. Preț Carte rămâne responsabilă pentru protecția datelor dvs., care este asigurată prin reglementări contractuale stricte, măsuri tehnice și organizatorice, precum și prin controale suplimentare din partea noastră.

În cazul în care trebuie să transferăm datele dvs. în afara României sau a Spațiului Economic European, vom utiliza una dintre următoarele măsuri de protecție:

De asemenea, datele cu caracter personal pot fi divulgate unor terțe părți dacă suntem obligați prin lege să facem acest lucru, de exemplu, prin hotărâre judecătorească (temeiul legal pentru prelucrare:  Art. 6 (1) (c) RGPD) sau dacă acest lucru este necesar pentru a sprijini anchete penale sau judiciare sau alte anchete sau acțiuni în justiție în țară sau în străinătate sau pentru a îndeplini interesele legitime ale Preț Carte(temeiul legal al prelucrării: Art. 6 (1) (f) RGPD).

Procesul decizional automatizat

Procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri în conformitate cu art. 22 (1) și (4) din RGPD nu se realizează din partea Preț Carte.

Date analitice

Google Analytics

În baza intereselor noastre legitime și a consimțământului dvs. (de exemplu, interesul pentru analiza, optimizarea și funcționarea economică a site-ului nostru) Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc din 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SUA. Google utilizează module cookie. Informațiile generate de cookie cu privire la utilizarea ofertei online de către utilizatori sunt transmise, de regulă, către un server Google din SUA și sunt stocate acolo.

Google va folosi aceste informații în numele nostru cu scopul de a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului nostru, de a realiza rapoarte privind activitatea site-ului pentru operatorii de site-uri și de a furniza alte servicii legate de activitatea site-ului și de utilizarea internetului. Astfel, din datele prelucrate pot fi create profiluri de utilizator pseudonim.

Adresa IP transmisă de browserul dvs. nu va fi unită cu alte date de la Google. Puteți preveni stocarea modulelor cookie prin setarea corespunzătoare a browserului dvs. De asemenea, puteți împiedica colectarea datelor generate de Google, precum și prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea plugin-ului de browser disponibil la următorul link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Google Tag Manager

Utilizăm Google Tag Manager, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. Acest serviciu permite gestionarea etichetelor site-ului prin intermediul unei interfețe. Google Tag Manager implementează doar etichete. Nu sunt setate cookie-uri și nu se colectează date cu caracter personal. Cu toate acestea, Google Tag Manager declanșează alte etichete care pot colecta date.  Google Tag Manager nu accesează aceste date.

În cazul în care a fost efectuată o dezactivare la nivel de domeniu sau de module cookie, aceasta rămâne în vigoare pentru toate etichetele de urmărire, în măsura în care acestea sunt implementate cu Google Tag Manager. Mai multe informații despre Google Tag Manager sunt disponibile la următorul link: http://www.google.com/tagmanager/use-policy.html. Acest serviciu transmite date către Statele Unite ale Americii. Baza legală pentru această prelucrare este interesul nostru legitim.

Securitate și confidențialitate

Pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal pe care le colectăm pe site, folosim rețele de date care sunt protejate, printre altele, de firewall-uri și sisteme de parole standard în domeniu. Atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, aplicăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja informațiile dvs. împotriva pierderii, utilizării abuzive, accesului neautorizat, divulgării, modificării sau distrugerii și pentru a asigura disponibilitatea acestora.

Totuși, bazele de date sau seturile de date care includ date cu caracter personal pot fi încălcate din neatenție sau prin intruziune ilicită. Imediat ce luăm cunoștință de o încălcare a datelor, vom notifica toate persoanele afectate ale căror date cu caracter personal ar fi putut fi compromise, iar notificarea va fi însoțită de o descriere a acțiunilor întreprinse pentru a remedia orice prejudiciu ca urmare a încălcării datelor. Notificările vor fi furnizate în cel mai scurt timp posibil de la momentul descoperirii încălcării.

Nu vindem

Nu vindem date unor terțe părți. Cu toate acestea, am putea, prin punerea la dispoziție, să transferăm, să comunicăm în format electronic, informațiile de identificare personală ale utilizatorului prin intermediul companiei către o companie afiliată inclusiv cu o terță parte, dar nu în schimbul unei sume de bani, ci în schimbul unei alte contraprestații valoroase.

Protectia datelor cu caracter personal

Serviciile disponibile pe site-ul nostru se adresează persoanelor cu vârste de 18 ani și mai mult. Nu vom colecta, utiliza sau divulga în mod deliberat date cu caracter personal ale persoanelor minore, cu vârsta sub 18 ani, fără a obține în prealabil consimțământul unui tutore legal prin contact direct offline. Părintelui sau tutorelui i se vor furniza (i) informații despre tipul specific de date cu caracter personal care sunt colectate de la minor, (ii) scopul în care vor fi acestea utilizate și (iii) posibilitatea de a se opune la orice colectare, utilizare sau stocare ulterioară a acestor informații. Respectăm legile privind protecția tinerilor.

Linkuri către alte site-uri

Site-ul poate conține linkuri către un alt site. Nu avem niciun control asupra practicilor de confidențialitate sau asupra conținutului acestor alte site-uri. Prin urmare, vă recomandăm să citiți cu atenție politicile de confidențialitate respective ale acestor site-uri web pe care le vizitați.

Modificări

Prezenta politică și angajamentul nostru de a proteja confidențialitatea datelor dvs. personale pot duce la modificări ale acestei politici. Vă rugăm să parcurgeți cu regularitate această Politică pentru a fi la curent cu orice modificări.

Cu cine ar trebui să iau legătura pentru mai multe informații?

Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la Politica noastră de confidențialitate sau dacă doriți să vă exercitați drepturile în temeiul legilor aplicabile, vă rugăm să ne contactați folosind următoarele date de contact:

SC. Micul Mare Gigant SRL,

Adresa: B-Dul Decebal 12, bl S7, sc 1, ap 15, camera 1, Bucureşti, Romania

Web: www.cecitesc.ro

Contact: www.cecitesc.ro/contact

Prezenta Politica de confidențialitate a fost actualizată ultima dată în miercuri, 28 februarie 2024